Advokátní úschova

Nadstandardní úschova pro bezpečný převod nemovitosti i peněz

Plánujete prodat nebo koupit byt, dům či pozemek a nechcete riskovat zbytečnou ztrátu peněz? Sjednejte si úschovu kupní ceny.

Naše advokátní úschova je jedna z nejbezpečnějších na trhu.

Bezpečná úschova od 5 500 Kč

je cena za kompletní provedení advokátní úschovy u nás včetně podpisové schůzky a úředního ověření podpisů.

Pokud klient souhlasí, přijmeme do úschovy kromě finančních prostředků automaticky i listiny (kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a návrh na vklad). Po splnění všech podmínek následně zajistíme i doručení těchto listin na příslušné pracoviště katastrálního úřadu.

Až 18 000 Kč ušetříte oproti úschově u notáře či v bance

na nákladech úschovy částky vyšší než 10 mil. Kč. Uspořená částka se ještě zvýší, pokud naše právní služby současně využijete i pro sepsání kupní smlouvy.

Notář svou odměnu za úschovu kupní ceny vypočítá dle notářského tarifu, kdy pro úschovu částky ve výši 10 mil. Kč činí odměna notáře 23 600 Kč + DPH. Částka bude ještě vyšší, pokud notář současně provede úschovu listin. Notář může samozřejmě také sepsat kupní smlouvu, a to buď ve formě notářského zápisu (což je nadbytečné) či jako „obyčejnou“ listinu. V případě sepisu této „obyčejné“ kupní smlouvy se pak notář nemůže při výpočtu odměny řídit notářským tarifem, jelikož tato jeho činnost spadá pod obecné poskytování právní pomoci a řídí se dle § 10 notářského tarifu advokátním tarifem. Za sepis kupní smlouvy a návrhu na katastr si tedy notář navíc k odměně za úschovu naúčtuje smluvní odměnu ve výši dle dohody s klientem.

Banky si za úschovu finančních prostředků v částkách vyšších než 10 mil. Kč dle našich zkušeností z poslední doby účtují do 10 000 Kč. Tato cena se na první pohled zdá celkem nízká, nicméně pravděpodobně budete potřebovat zaplatit další osobě (advokátovi či notáři) za sepis kupní smlouvy, návrhu na vklad a za provedení úschovy listin.

Úschova listin je důležitá pro dobu od podpisu kupní smlouvy do okamžiku načerpání kupní ceny do bankovní úschovy. Advokát či notář za vás pak může po splnění všech podmínek listiny z úschovy doručit přímo na příslušné pracoviště katastrálního úřadu.

O bankách je dále všeobecně známo, že ve svých smlouvách nejsou příliš otevřené změnám, o čemž svědčí už to, že smlouvu nejspíš obdržíte k nahlédnutí pouze ve formátu .pdf. O každou individuální úpravu budete muset žádat a pokud by požadovaných změn bylo větší množství, můžou být bankou zpoplatněny.

Peníze vyplácíme do 2 pracovních dnů

2 pracovní dny je lhůta, v níž vyplatíme 99 % úschov klientům, zbytek maximálně do 5 pracovních dnů po splnění výplatních podmínek.

Standardní lhůta pro výplatu finančních prostředků prodávajícímu (či jiným osobám dle znění konkrétní smlouvy o úschově) je 5 pracovních dnů po splnění podmínek pro výplatu. To pro nás znamená, že v této lhůtě musíme zkontrolovat aktuální list vlastnictví a zhodnotit, zda byly splněny všechny výplatní podmínky dle smlouvy o úschově (převod vlastnického práva, popř. výmaz původního zástavního práva, neexistence jiných zatížení a jiné).

Díky kvalitně nastavenému systému a spolehlivým zaměstnancům jsou partnerům kanceláře bez zbytečného odkladu předány informace o tom, že výplatní podmínky jsou pravděpodobně splněny, takže partneři kanceláře stíhají osobně zkontrolovat potřebné podklady a zadat platbu v 99 % případů do 2 pracovních dnů.

2 advokáti vždy pečlivě kontrolují výplatu

každé částky z úschovy – a to osobně partneři kanceláře Mgr. Jan Zajíček a JUDr. Ilona Černochová, LL.M..

Zadání příkazu k výplatě kupní ceny z úschovy vždy předchází kontrola splnění všech podmínek pro výplatu finančních prostředků z úschovy, kdy u každého konkrétního obchodu se tyto podmínky liší dle dohody smluvních stran. V případě koupě nemovitosti se standardně kontroluje dokončený převod vlastnictví, ale dále mohou být výplatní podmínky odlišné. Pokud se obchodu účastní i realitní kancelář či makléř (zprostředkovatel), vyplácí se z úschovy často jeho provize. Někdy je na straně prodávající více osob (spoluvlastníků), tedy kupní cena se dělí na více části v určitém dohodnutém poměru a odesíláme ji na účty jednotlivých spoluvlastníků.

Někteří kupující požadují, aby byl před výplatou kupní ceny dokončen výmaz původního zástavního práva strany prodávající, jímž měla zajištěný úvěr ke koupi převáděné nemovitosti v minulosti. Někteří kupující se spokojí s pozastávkou části kupní ceny do výmazu původního zástavního práva či jim stačí plomba o zahájeném řízení o výmazu. Pro kupující, kteří mají v úmyslu v nové nemovitosti ihned bydlet a tlačí je z určitého důvodu čas k přestěhování, je vhodné si podmínit výplatu části kupní ceny z úschovy předáním nemovitosti, tj. prodávající je pak více motivován ke včasnému předání nemovitosti a podpisu předávacího protokolu.

Společníci naší kanceláře proto osobně kontrolují splnění všech podmínek pro výplatu, vrátí se pečlivě k podepsaným smlouvám, stáhnou a prostudují list vlastnictví vždy aktuálně ke dni výplaty finančních prostředků z úschovy.

Na 100 000 000 Kč jsou pojištěné naše úschovy

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou schovatelem při výkonu advokacie máme uzavřeno s limitem pojistného krytí ve výši 100 000 000 Kč. Limit v rámci povinného základního advokátního pojištění každého samostatného advokáta činí 7 000 000 Kč, oproti tomu je náš pojistný limit nadstandardně vysoký.

Tento limit se vztahuje i na případy neúmyslného pochybení, které se může omylem stát každému člověku, jako je překlep při zadávání čísla účtu v rámci výplaty kupní ceny z úschovy straně prodávající, či překlep v čísle úschovního účtu, který ke každému případu zvlášť přiřazujeme v úschovní smlouvě. Jako prevenci výše uvedených pochybení máme zaveden systémem dvojí kontroly čísla úschovního účtu v naší smlouvě o úschově, a to vždy včas před tím, než má dojít k uskutečnění podpisové schůzky.

Pokud využijete k provedení úschovy finančních prostředků právních služeb jiného advokáta, vždy požádejte o předložení potvrzení o výši jeho pojistného limitu. To platí především v případě, kdy je částka zasílaná do úschovy vyšší než 7 000 000 Kč, tj. převyšuje pojistný limit samostatného advokáta v rámci povinného základního advokátního pojištění. Pokud je pojistný limit advokáta nižší než uschovaná částka, podstupujete při realizaci úschovy zbytečné riziko.

50+ realitních klientů 

je počet klientů, pro něž dlouhodobě poskytujeme úschovy a kteří patří mezi špičku na trhu. Zde se můžete podívat, kdo z realitního trhu například patří mezi naše stálé klienty. Naše spolupráce jsou založeny na vzájemné důvěře a jejich kvalitu dokazuje především to, že jsou dlouhodobě fungující.

Prodávajícího a kupujícího pak vždy transparentně informujeme o jakýchkoliv pohybech na úschovním účtu, tj. o připsání kupní ceny či její části na účet úschovy a následně o výplatě finančních prostředků.

Všech prodávajících, kupujících, makléřů či obchodních společností podnikajících na realitním trhu si jako našich klientů velmi vážíme a pokud i vy chcete být zasvěceni do našeho know-how, garantujeme vám v případě spokojenosti s našimi právními službami možnost navázání dlouhodobé spolupráce.

Chcete vědět více o tom, jak u nás probíhá advokátní úschova? Kontaktujte nás!