Dvoufaktorová advokátní úschova

Bezpečnost advokátních úschov je naší dlouhodobou prioritou. S ohledem na události v posledních měsících jsme intenzivně pracovali na jejím dalším zlepšení s cílem nabídnout Vám absolutně důvěryhodnou úschovu.

S potěšením si proto dovolujeme představit náš nový přelomový produkt – dvoufaktorovou advokátní úschovu, která je výsledkem spolupráce Realitních advokátů a advokátní kanceláře Arrows.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato společná úschova je jednoznačně nejbezpečnější advokátní úschovou na trhu. Účast dvou nezávislých advokátních kanceláří je zárukou maximální ochrany peněz klientů.

Zároveň garantujeme rychlou výplatu peněz z úschovy i příznivou cenu tak, jak jste na to doposud zvyklí. Cena se nebude zvyšovat.

V čem je naše dvoufaktorová úschova lepší než běžná advokátní úschova?

Má dvě hlavní výhody.

První z nich je stálá kontrola ze strany klienta. Klienti dostanou přístupové údaje pro náhled na úschovní účet a mohou si tak kdykoliv ověřit jeho stav a že na něm se nachází veškeré peníze.

Druhou výhodou je dvoufaktorová výplata peněz. V praxi to znamená, že výplatu jakékoliv částky z úschovy autorizují současně obě advokátní kanceláře. Tím je zajištěna maximální bezpečnost a ochrana složených peněz. Díky nastaveným procesům to však neprodlouží výplatní lhůtu.

V čem se naše úschova liší od bankovní úschovy?

Výhody zůstávají stejné. Je to zejména rychlost, flexibilita a cena.

Víme, že klienti na obchod často pospíchají. Smlouvy i výplaty z úschovy proto provádíme a budeme i nadále provádět v řádech nižších jednotek pracovních dnů.

Naše úschova je mnohem flexibilnější než úschova v bance. Smlouvy jsme schopni přizpůsobit specifickým požadavkům klientů, což může být pro banku problém.

Běžnou součástí našich úschov je i úschova listin, kterou banka neposkytuje. Samozřejmě zůstává zachována i možnost úschovy listin u realitního makléře či makléřky. Je jen na Vás, co preferujete.

Naše úschova bude i nadále cenově výhodnější než úschova v bance.

Jsme přesvědčeni, že dvoufaktorová advokátní úschova je garancí důvěryhodné a bezpečné realitní transakce.

Dlouhodobě chceme být pro naše klienty maximálně přístupní a flexibilní. Věříme, že naše dvoufaktorová advokátní úschova je ideálním řešením pro všechny, kteří hledají bezpečný a spolehlivý způsob zaplacení kupní ceny za nemovitost.

Bezpečná úschova od 5 500 Kč

je cena za kompletní provedení advokátní úschovy u nás včetně podpisové schůzky a úředního ověření podpisů.

Pokud klient souhlasí, přijmeme do úschovy kromě finančních prostředků automaticky i listiny (kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a návrh na vklad). Po splnění všech podmínek následně zajistíme i doručení těchto listin na příslušné pracoviště katastrálního úřadu.

Až 18 000 Kč ušetříte oproti úschově u notáře či v bance

na nákladech úschovy částky vyšší než 10 mil. Kč. Uspořená částka se ještě zvýší, pokud naše právní služby současně využijete i pro sepsání kupní smlouvy.

Notář svou odměnu za úschovu kupní ceny vypočítá dle notářského tarifu, kdy pro úschovu částky ve výši 10 mil. Kč činí odměna notáře 23 600 Kč + DPH. Částka bude ještě vyšší, pokud notář současně provede úschovu listin. Notář může samozřejmě také sepsat kupní smlouvu, a to buď ve formě notářského zápisu (což je nadbytečné) či jako „obyčejnou“ listinu. V případě sepisu této „obyčejné“ kupní smlouvy se pak notář nemůže při výpočtu odměny řídit notářským tarifem, jelikož tato jeho činnost spadá pod obecné poskytování právní pomoci a řídí se dle § 10 notářského tarifu advokátním tarifem. Za sepis kupní smlouvy a návrhu na katastr si tedy notář navíc k odměně za úschovu naúčtuje smluvní odměnu ve výši dle dohody s klientem.

Úschova listin je důležitá pro dobu od podpisu kupní smlouvy do okamžiku načerpání kupní ceny do bankovní úschovy. Advokát či notář za vás pak může po splnění všech podmínek listiny z úschovy doručit přímo na příslušné pracoviště katastrálního úřadu.

O bankách je dále všeobecně známo, že ve svých smlouvách nejsou příliš otevřené změnám, o čemž svědčí už to, že smlouvu nejspíš obdržíte k nahlédnutí pouze ve formátu .pdf. O každou individuální úpravu budete muset žádat a pokud by požadovaných změn bylo větší množství, můžou být bankou zpoplatněny.

Peníze vyplácíme do 3 pracovních dnů

3 pracovní dny je lhůta, v níž vyplatíme 99 % úschov klientům, zbytek maximálně do 5 pracovních dnů po splnění výplatních podmínek.

Standardní lhůta pro výplatu finančních prostředků prodávajícímu (či jiným osobám dle znění konkrétní smlouvy o úschově) je 5 pracovních dnů po splnění podmínek pro výplatu. To pro nás znamená, že v této lhůtě musíme zkontrolovat aktuální list vlastnictví a zhodnotit, zda byly splněny všechny výplatní podmínky dle smlouvy o úschově (převod vlastnického práva, popř. výmaz původního zástavního práva, neexistence jiných zatížení a jiné).

Díky kvalitně nastavenému systému a spolehlivým zaměstnancům jsou partnerům kanceláře bez zbytečného odkladu předány informace o tom, že výplatní podmínky jsou pravděpodobně splněny, takže partneři kanceláře stíhají osobně zkontrolovat potřebné podklady a zadat platbu v 99 % případů do 3 pracovních dnů.

2 advokátní kanceláře vždy pečlivě kontrolují výplatu

každé částky z úschovy – za Realitní advokáty osobně Mgr. Jan Zajíček nebo JUDr. Ilona Černochová, LL.M. a dále naši kolegové z Arrows.

Zadání příkazu k výplatě kupní ceny z úschovy vždy předchází kontrola splnění všech podmínek pro výplatu finančních prostředků z úschovy, kdy u každého konkrétního obchodu se tyto podmínky liší dle dohody smluvních stran. V případě koupě nemovitosti se standardně kontroluje dokončený převod vlastnictví, ale dále mohou být výplatní podmínky odlišné. Pokud se obchodu účastní i realitní kancelář či makléř (zprostředkovatel), vyplácí se z úschovy často jeho provize. Někdy je na straně prodávající více osob (spoluvlastníků), tedy kupní cena se dělí na více části v určitém dohodnutém poměru a odesíláme ji na účty jednotlivých spoluvlastníků.

Někteří kupující požadují, aby byl před výplatou kupní ceny dokončen výmaz původního zástavního práva strany prodávající, jímž měla zajištěný úvěr ke koupi převáděné nemovitosti v minulosti. Někteří kupující se spokojí s pozastávkou části kupní ceny do výmazu původního zástavního práva či jim stačí plomba o zahájeném řízení o výmazu. Pro kupující, kteří mají v úmyslu v nové nemovitosti ihned bydlet a tlačí je z určitého důvodu čas k přestěhování, je vhodné si podmínit výplatu části kupní ceny z úschovy předáním nemovitosti, tj. prodávající je pak více motivován ke včasnému předání nemovitosti a podpisu předávacího protokolu.

Advokáti kontrolují splnění všech podmínek pro výplatu, vrátí se pečlivě k podepsaným smlouvám, stáhnou a prostudují list vlastnictví vždy aktuálně ke dni výplaty finančních prostředků z úschovy.

Na 100 000 000 Kč jsou pojištěné naše úschovy

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou schovatelem při výkonu advokacie máme uzavřeno s limitem pojistného krytí ve výši 100 000 000 Kč. Limit v rámci povinného základního advokátního pojištění každého samostatného advokáta činí 7 000 000 Kč, oproti tomu je náš pojistný limit nadstandardně vysoký.

Tento limit se vztahuje i na případy neúmyslného pochybení, které se může omylem stát každému člověku, jako je překlep při zadávání čísla účtu v rámci výplaty kupní ceny z úschovy straně prodávající, či překlep v čísle úschovního účtu, který ke každému případu zvlášť přiřazujeme v úschovní smlouvě. Jako prevenci výše uvedených pochybení máme zaveden systémem dvojí kontroly čísla úschovního účtu v naší smlouvě o úschově, a to vždy včas před tím, než má dojít k uskutečnění podpisové schůzky.

Pokud využijete k provedení úschovy finančních prostředků právních služeb jiného advokáta, vždy požádejte o předložení potvrzení o výši jeho pojistného limitu. To platí především v případě, kdy je částka zasílaná do úschovy vyšší než 7 000 000 Kč, tj. převyšuje pojistný limit samostatného advokáta v rámci povinného základního advokátního pojištění. Pokud je pojistný limit advokáta nižší než uschovaná částka, podstupujete při realizaci úschovy zbytečné riziko.

50+ realitních klientů 

je počet klientů, pro něž dlouhodobě poskytujeme úschovy a kteří patří mezi špičku na trhu. Zde se můžete podívat, kdo z realitního trhu například patří mezi naše stálé klienty. Naše spolupráce jsou založeny na vzájemné důvěře a jejich kvalitu dokazuje především to, že jsou dlouhodobě fungující.

Prodávajícího a kupujícího pak vždy transparentně informujeme o jakýchkoliv pohybech na úschovním účtu, tj. o připsání kupní ceny či její části na účet úschovy a následně o výplatě finančních prostředků.

Všech prodávajících, kupujících, makléřů či obchodních společností podnikajících na realitním trhu si jako našich klientů velmi vážíme a pokud i vy chcete být zasvěceni do našeho know-how, garantujeme vám v případě spokojenosti s našimi právními službami možnost navázání dlouhodobé spolupráce.

Leták o dvoufaktorové úschově je ke stažení zde.

Chcete vědět více o tom, jak u nás probíhá advokátní úschova? Kontaktujte nás!