Darování nemovitosti a darovací smlouva: Co si ohlídat – 3. díl

Poslední část naší trilogie o darování nemovitosti a darovací smlouvě se podrobně věnuje daňovým otázkám. Pojďme se na ně podívat. Daně při darování nemovitosti S bezúplatným převodem nemovitosti jsou spojeny některé daňové povinnosti. Daň z příjmu Někteří obdarovaní musí po nabytí daru (nemovitosti) zaplatit daň z příjmu. Dárce neplatí nic; žádný příjem ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů totiž nenabývá. Obdarovaný musí darovanou nemovitost zahrnout spolu s dalšími příjmy do daňového přiznání a zdanit ji. Existují však zákonné výjimky, kdy je obdarovaný od daně z příjmu osvobozen, pokud nabyl dar: od příbuzného v linii přímé (prarodičů, rodičů, dětí, vnoučat apod.) a v […]

Poslední část naší trilogie o darování nemovitosti a darovací smlouvě se podrobně věnuje daňovým otázkám. Pojďme se na ně podívat.

Daně při darování nemovitosti

bezúplatným převodem nemovitosti jsou spojeny některé daňové povinnosti.

Daň z příjmu

Někteří obdarovaní musí po nabytí daru (nemovitosti) zaplatit daň z příjmu. Dárce neplatí nic; žádný příjem ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů totiž nenabývá.

Obdarovaný musí darovanou nemovitost zahrnout spolu s dalšími příjmy do daňového přiznání a zdanit ji. Existují však zákonné výjimky, kdy je obdarovaný od daně z příjmu osvobozen, pokud nabyl dar:

  • od příbuzného v linii přímé (prarodičů, rodičů, dětí, vnoučat apod.) a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, nebo
  • od osoby, se kterou poplatník (obdarovaný) žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Obdarovaný nemusí finančnímu úřadu důvod pro osvobození automaticky dokládat. Finanční úřad vás k tomu však může vyzvat. Zatímco s prokazováním příbuzenského vztahu většinou nejsou potíže, na případné prokázání společně hospodařící domácnosti min. 1 rok před darováním je vhodné myslet dopředu, a ukládat si doklady jako jsou vyúčtování energií, výpisy z účtů apod. Vedle čestného prohlášení vás a dárce se vám také bude hodit čestné prohlášení sousedů.

Jestliže obdarovaný nesplňuje podmínky pro osvobození, je třeba pro stanovení hodnoty nemovitosti (a výše daně) nechat vyhotovit odhad tržní ceny nemovitosti.

Oznámení osvobozeného daru přes 5.000.000,- Kč

Pokud je obdarovaný osvobozen od placení daně z příjmu, ale hodnota darované nemovitosti převyšuje 5.000.000,- Kč, je obdarovaný tuto skutečnost povinen oznámit finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém daň obdržel. Do takového oznámení uvedete:

  • výši příjmu (hodnotu nemovitosti),
  • popis okolností nabytí příjmu (darovací smlouvu),
  • datum, kdy příjem vznikl (den přepisu v katastru).

Jestliže osvobozený dar převyšující hodnotu 5 milionů nabyli manželé do SJM, oznámí nabytí daru finančnímu úřadu jen jeden z manželů.

Tuto povinnost nepodceňujte! Finanční úřad vám za její porušení může udělit vysoké pokuty ve výši:

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní (po uplynutí lhůty), aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Zákon neukládá povinnou formu takového oznámení. Můžete jej provést neformálním dopisem, ústně do protokolu nebo datovou schránkou. Nejjednodušší je vyplnit nepovinný tiskopis č. 5252, který pro tento účel vydalo Ministerstvo financí.

Jak zjistit, že je nemovitost dražší než 5 milionů? Nejspolehlivější možností je odhad tržní ceny nemovitosti, za který se však dárcům ani obdarovaným většinou nechce utrácet. Hodnotu můžete tzv. odborně odhadnout při porovnání cen srovnatelných nemovitostí v téže lokalitě. Jestliže si nejste jistí, jakou má byt, dům nebo pozemek hodnotu, raději přijetí daru oznamte.

Daň z nemovitých věcí

Pro dárce i obdarovaného vyplývají při darování nemovitosti povinnosti také ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Jestliže dárce darováním ztratil postavení poplatníka tak, že pozbyl vlastnická práva ke všem nemovitostem v územním obvodu téhož finančního úřadu, ze kterých platil daň z nemovitosti, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Učinit tak můžete i neformálním dopisem, kde vysvětlíte, proč jste přestali být poplatníkem daně z nemovitosti.

Pokud však dárci i po převodu zbydou v územním obvodu téhož finančního úřadu další nemovitosti podléhající dani, musíte jako dárce podat daňové nebo dílčí daňové přiznání, ve kterém to zohledníte. Je třeba tak učinit do 31. ledna následujícího roku.

Obdarovaný vstupuje do role vlastníka a je tak povinen každoročně platit daň z nemovitosti. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Podat daňové přiznání musíte do 31. ledna roku, na který daň hradíte, přičemž pro výpočet daně je rozhodný stav k 1. lednu. Daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla stanovena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně.

Daň z nemovitosti je splatná najednou do 31. května. Je-li daň vyšší než 5.000,- Kč, může poplatník daň zaplatit ve dvou stejných splátkách do 31. května a do 30. listopadu.

Darování nemovitosti je poměrně jednoduché…

… ale nevyplácí se podceňovat. Každý převod nemovitosti je právním jednáním, které vyžaduje pomoc a dohled zkušeného odborníka. Realitní advokáti s.r.o. se dlouhodobě specializují pouze na právo nemovitostí. Díky tomu máme přehled i zkušenosti a víme, jak na rychlé a bezproblémové darování nemovitosti.

Ať už hodláte někomu darovat byt, dům, pozemek nebo třeba garáž, anebo se naopak někdo jiný chystá udělat radost vám, neváhejte se obrátit na Realitní advokáty. Na míru jsme vám ušili výhodný balíček právní služeb „Darování nemovitosti“. O celý proces se postaráme od A do Z a vypracované dokumenty od nás dostanete v rozmezí 1-5 pracovních dnů dle domluvy. Ušetříte si čas, peníze i nervy.

Ještě nejste rozhodnuti, zda na darování skutečně dojde, ale chcete se na něco zeptat? Pak je pro vás jako dělaná služba online konzultace. Ve vámi zvoleném termínu si zavoláme po telefonu nebo přes Google Meet a zodpovíme vám všechny otázky. Jako bonus od nás dostanete kredit zdarma na budoucí právní služby.

Přečtěte si více:

1. díl

2. díl

Autory článku jsou Tomáš Rezler a Ilona Černochová

0 komentářů

Řešíte něco podobného? Pomůžeme vám.

Specializujeme se výhradně na právo nemovitostí. Ve smlouvách tak umíme najít důležité nuance a souvislosti, které nebývají na první pohled zřejmé. Postaráme se o to, aby na vás nikdy nevyskočil onen pověstný “ďábel ukrytý v detailu”.

Vyberte si nevhodnější službu,
domluvte rychlou konzultaci nebo nám prostě napište.

JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

V advokacii jsem 15 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Píši odborné publikace i popularizační články, konzultuji kolegům advokátům a xxx. Napište mi na e-mail poptavka@realitniadvokati.cz, případně přes kontaktní formulář. Zaručím se vám, že vše klapne na první dobrou.

Rychlá online konzultace