Jak může uzavřít smlouvu osoba, která se fyzicky nemůže podepsat?

V tomto článku se zabýváme praktickým problémem, kdy osoba, která je svéprávná, tedy schopná posoudit a ovládnout své jednání, není schopna fyzicky učinit svůj podpis na listině. Problematiku právního jednání v písemné formě u osob, které se nemohou podepsat, upravuje ustanovení § 563 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, které za splnění určitých podmínek umožňuje takové osobě učinit na listině namísto podpisu tzv. vlastní znamení (čára, křížek apod.), a to alespoň před dvěma svědky. Podmínkou je schopnost jednající osoby seznámit se s obsahem právního jednání. Úředně ověřený podpis  Nicméně v případě prodeje či koupě nemovitosti je potřeba kupní smlouvu opatřit úředně ověřeným podpisem, neboť […]

V tomto článku se zabýváme praktickým problémem, kdy osoba, která je svéprávná, tedy schopná posoudit a ovládnout své jednání, není schopna fyzicky učinit svůj podpis na listině.

Problematiku právního jednání v písemné formě u osob, které se nemohou podepsat, upravuje ustanovení § 563 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, které za splnění určitých podmínek umožňuje takové osobě učinit na listině namísto podpisu tzv. vlastní znamení (čára, křížek apod.), a to alespoň před dvěma svědky. Podmínkou je schopnost jednající osoby seznámit se s obsahem právního jednání.

Úředně ověřený podpis 

Nicméně v případě prodeje či koupě nemovitosti je potřeba kupní smlouvu opatřit úředně ověřeným podpisem, neboť katastrální úřad zkoumá pravost podpisu smlouvy. Zde převažuje názor, že v případě úředního ověření podpisu musí osoba listinu opatřit svým podpisem, nikoliv pouze tzv. vlastním znamením.

Notářský zápis

Pokud osoba není fyzicky schopna se na listině podepsat, vyžaduje se k jejímu jednání forma veřejné listiny. Veřejnou listinou je v takovém případě notářský zápis, přičemž ust. § 65 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění, opět stanoví, že je-li účastníkem někdo, kdo nemůže číst nebo psát, může notář sepsat notářský zápis pouze za účasti dvou svědků úkonu.

Nejprve tedy k notáři

Řešíte-li tento problém, doporučujeme obrátit se na notáře a domluvit se s ním na  sepisu notářského zápisu o právním jednání osoby, která nemůže psát (pokud osoba není schopna ani číst, rovněž je vhodné tuto skutečnost notáři uvést).

Bude také potřeba domluvit si dva svědky, kteří nejsou

  • osobami blízkými účastníkovi,
  • osobami, které mají zájem na právním jednání a jeho obsahu (na převodu nemovitosti) nebo se jich týká jinak,
  • pracovníky notáře, který notářský zápis sepisuje.

Notáři jsou většinou ochotni za klientem dojet, pokud se nemůže dostavit do kanceláře osobně.

Praktické doporučení

Notář může formou notářského zápisu buď sepsat přímo kupní smlouvu, případně další související dokumenty, nebo může formou notářského zápisu sepsat pouze plnou moc, kterou osoba, která nemůže psát, zmocní třeba rodinného příslušníka nebo kohokoliv jiného, aby tuto osobu zastupoval ve všech úkonech souvisejících s převodem nemovitosti, tedy obvykle

  • při vyjednávání podmínek kupní smlouvy a při podpisu kupní smlouvy (případně půjde-li o prodej nemovitosti, který bude zprostředkovávat realitní kancelář, tak nejprve ještě při podpisu smlouvy s realitní kanceláří),
  • při podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
  • při předání nemovitosti,
  • pokud by kupující financoval obchod hypotékou, může být potřeba podepsat také zástavní smlouvu s bankou a související návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, apod.

Plná moc by tedy opravňovala zmocněnou osobu vyřídit celou záležitost prodeje nemovitosti za osobu neschopnou podpisu a tento zmocněnec by pak už vše potřebné podepisoval sám za zmocnitele.

Doufám, že pro Vás byl článek přínosem a objasnil Vám možné postupy při právním jednání osob, které nemohou psát. I v takových případech lze prodat, popř. koupit nemovitost, a to i s využitím našich právních služeb specializovaných na oblast realit. V případě nejasností nebo zájmu o naše právní služby nás neváhejte kontaktovat.

Autory článku jsou Lucie Prokopová a Ilona Černochová

0 komentářů

Řešíte něco podobného? Pomůžeme vám.

Specializujeme se výhradně na právo nemovitostí. Ve smlouvách tak umíme najít důležité nuance a souvislosti, které nebývají na první pohled zřejmé. Postaráme se o to, aby na vás nikdy nevyskočil onen pověstný “ďábel ukrytý v detailu”.

Vyberte si nevhodnější službu,
domluvte rychlou konzultaci nebo nám prostě napište.

JUDr. Ilona Černochová, LL.M.

V advokacii jsem 15 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Píši odborné publikace i popularizační články, konzultuji kolegům advokátům a xxx. Napište mi na e-mail poptavka@realitniadvokati.cz, případně přes kontaktní formulář. Zaručím se vám, že vše klapne na první dobrou.

Rychlá online konzultace