« Zpět na seznam slovíček

Rozhodnutí o umístění stavby je územní rozhodnutí vydávané stavebním úřadem v územním řízení.  Toto rozhodnutí vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Rozhodnutí o umístění stavby není vyžadováno pro všechny stavby. Platí výjimky, že například tyto stavby mohou být realizovány i bez rozhodnutí o umístění – informační a reklamní zařízení do určitého rozměru, cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo nebo třeba skleník a bazén za splnění určitých podmínek.

Obecně pro stavby platí, že rozhodnutí o umístění stavby není potřeba pro stavbu do 25 m2 zastavěné plochy a do pěti metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky třech metrů na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci za současného splnění některých dalších podmínek (např. nebude se zde skladovat hořlavý materiál a výbušniny, je dodržen soulad s územně plánovací dokumentací apod.).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace