« Zpět na seznam slovíček

Katastr nemovitostí vede sbírku listin, v níž jsou uloženy listiny ze všech vkladových a jiných řízení, která byly vedena.

Do sbírky listin nelze nahlížen on-line v bezplatné verzi nahlížení do KN.

Údaje ze sbírky listin je možné získat ve formě prosté nebo ověřené kopie, a to pouze tehdy, pokud žadatel prokáže svou totožnost – typicky osobně dokladem totožnosti, nebo prostřednictvím aplikace dálkový přístup do KN pro registrované uživatele za poplatek.

Pokud listina není v elektronické podobě v aplikaci dálkového přístupu dostupná k okamžitému stažení, lze zažádat o její naskenování během několika pracovních dnů.

Za stažení listiny ze sbírky listin se platí 10,- Kč za každou započatou stranu.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace