zrušení předkupního práva, předkupní právo spoluvlastníků

zrušení předkupního práva, předkupní právo spoluvlastníků