Náš tým

JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka
zakladatelka kanceláře

Ilona je zakládající partnerkou Realitních advokátů. V rámci práva nemovitostí se specializuje na kupní smlouvy na nemovitosti. Dále dohlíží na to, aby kancelář vytvářela nejen bezchybné dokumenty, ale aby veškeré služby kanceláře byly srozumitelné a měly pro klienty skutečnou přidanou hodnotu.

Mgr. Jan Zajíček, advokát
zakladatel kanceláře

Jan je zakládajícím partnerem Realitních advokátů. Vede právní oddělení, přičemž je garantem toho, že veškeré kupní smlouvy na nemovitosti i další výstupy zpracovávané naší kanceláří budou po právní i obsahové stránce perfektní.

Mgr. Tereza Maňáková
advokátka

Tereza je specialistkou na kupní smlouvy na nemovitosti i další oblasti realitního práva. Klienti v její péči mají jistotu, že neuzavřou nevědomky nevýhodný obchod nebo smlouvu, kde by na ně číhala nějaká nenápadná nástraha či právnická klička. Osobně se klienti mohou s Terezou potkat hlavně v Brně a okolí.

Mgr. Šárka Kulhavá
advokátka

Šárka je zkušenou advokátkou, která je precizní a zároveň schopná přemýšlet nad klientskými případy v souvislostech. Zabývá se kupními smlouvami na nemovitosti, nájemními smlouvami, SVJ či bytovými družstvy. Klienti na ní oceňují i velký „tah na branku“, neboť kauzy pod jejím vedením jsou nejen důkladně zpracované, ale mají i rychlý spád vedoucí ke zdárnému konci.

Mgr. Alice Císařová
právnička

Alice je naprosto precizní právničkou s velkým smyslem pro detail, což umí skvěle uplatnit především při práci na kupních smlouvách na nemovitosti a úschovách. Díky tomu je na její dokumenty opravdu spoleh.

Mgr. Barbora Vondrová
advokátka

Bára je advokátka, kterou klienti potkávají na podpisových schůzkách u nás v kanceláři. Má oprávnění úředně ověřovat podpisy.

Ing. Dana Rambousková
office manager

Ivana Kenovská
asistentka

Petr Bail
asistent