Náš tým

IČ kupní smlouva nemovitost 2

JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka
zakladatelka kanceláře

Ilona je zakládající partnerkou Realitních advokátů. V rámci práva nemovitostí se specializuje na kupní smlouvy na nemovitosti. Dále dohlíží na to, aby kancelář vytvářela nejen bezchybné dokumenty, ale aby veškeré služby kanceláře byly srozumitelné a měly pro klienty skutečnou přidanou hodnotu.

advokát úschova kupní cena nemovitost

Mgr. Jan Zajíček, advokát
zakladatel kanceláře

Jan je zakládajícím partnerem Realitních advokátů. Vede právní oddělení, přičemž je garantem toho, že veškeré kupní smlouvy na nemovitosti i další výstupy zpracovávané naší kanceláří budou po právní i obsahové stránce perfektní.

realitní advokátka Tereza

Mgr. Tereza Maňáková
advokátka

Tereza je specialistkou na kupní smlouvy na nemovitosti i další oblasti realitního práva. Klienti v její péči mají jistotu, že neuzavřou nevědomky nevýhodný obchod nebo smlouvu, kde by na ně číhala nějaká nenápadná nástraha či právnická klička. Osobně se klienti mohou s Terezou potkat hlavně v Brně a okolí.

SAK-koupě, nájmy, prověření

Mgr. Šárka Kulhavá
advokátka

Šárka je zkušenou advokátkou, která je precizní a zároveň schopná přemýšlet nad klientskými případy v souvislostech. Zabývá se kupními smlouvami na nemovitosti, nájemními smlouvami, SVJ či bytovými družstvy. Klienti na ní oceňují i velký “tah na branku”, neboť kauzy pod jejím vedením jsou nejen důkladně zpracované, ale mají i rychlý spád vedoucí ke zdárnému konci.

Sejharova BW

JUDr. Jitka Šejharová
advokátka

Jitka je zkušenou advokátkou, jejíž významnou část agendy tvořily vždy kupní a nájemní smlouvy pro koncové klienty i realitní kanceláře. Zkušenosti má s developerskými projekty, smlouvami mezi právnickými osobami nebo v záležitostech SVJ. Dokáže Vám skvěle pomoci při zastupování u soudu, jak při vymáhání plnění ze smluv až po například insolvenční řízení SVJ a další.

JUDr. JanaSoumarová

JUDr. Jana Soumarová
advokátka

Jana je velice precizní advokátka s širokým rozhledem a především velice příjemným přístupem. Dokáže klienty srozumitelně provést i záludnými zákoutími realitního práva, vysvětlit a zabezpečit vše potřebné tak, aby vše proběhlo jednoduše a s úspěchem.

Dana-Rambouskova

Ing. Dana Rambousková
office manager

Dana se stará, aby u nás v kanceláři vše běželo jako po drátku. Pomáhá nám zajistit bezpečné a rychlé transakce u advokátních úschov peněz a listin u kupních smluv na nemovitosti.

Helena Procházková

Bc. Helena Procházková
Senior Office Support Specialist

Helena je pravou rukou právníků při administrativě klientských případů. Stará se o fakturaci a další klientské záležitosti, které jsou nezbytné pro plynulý chod všech případů.

ALIC-koupě nemovitosti

Mgr. Alice Císařová
právnička

Alice je naprosto precizní právničkou s velkým smyslem pro detail, což umí skvěle uplatnit především při práci na kupních smlouvách na nemovitosti a úschovách. Díky tomu je na její dokumenty opravdu spoleh.

Tomáš Rezler foto BW

Tomáš Rezler 
právní asistent

Tomáš je studentem posledního ročníku právnické fakulty Univerzity Karlovy, ale již dnes je nepostradatelnou součástí týmu. S advokáty spolupracuje zejména na právních prověřeních nemovitostí a osob a mnohém dalším, díky čemuž jsme schopni zpracovat případy mnohdy v rekordních časech.

KAW-ověřování podpisů

Klára Kawuloková
asistentka

Klára je naší oporou v administrativní oblasti. Pomáhá nám  s přípravami na podpis smluv, ale i s dalšími činnostmi  souvisejícími s uzavíráním především kupních smluv na byty, domy či pozemky.