Náš tým

JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka

Ilona je zakládající partnerkou Realitních advokátů. V rámci práva nemovitostí se specializuje na kupní smlouvy na nemovitosti. Dále dohlíží na to, aby kancelář vytvářela nejen bezchybné dokumenty, ale aby veškeré služby kanceláře byly srozumitelné a měly pro klienty skutečnou přidanou hodnotu.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mgr. Jan Zajíček, advokát

Jan je zakládajícím partnerem Realitních advokátů. Vede právní oddělení, přičemž je garantem toho, že veškeré kupní smlouvy na nemovitosti i další výstupy zpracovávané naší kanceláří budou po právní i obsahové stránce perfektní.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mgr. Blanka Schneiderová, advokátka


Blanka je zkušenou advokátkou, jejíž významnou část agendy tvořilo vždy právo nemovitostí. V kanceláři odpovědná za samostatné vedení vybraných klientských případů týkajících se hlavně koupě a prodeje bytů, domu či pozemků, ale i dalších otázek v právu nemovitostí.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mgr. Alice Císařová

Alice je precizní právničkou s velkým smyslem pro detail, což umí skvěle uplatnit především při práci na kupních smlouvách na nemovitosti a úschovách.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————