Náš tým

IČ kupní smlouva nemovitost 2

JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka
zakladatelka kanceláře

Ilona je zakládající partnerkou Realitních advokátů. V rámci práva nemovitostí se specializuje na kupní smlouvy na nemovitosti. Dále dohlíží na to, aby kancelář vytvářela nejen bezchybné dokumenty, ale aby veškeré služby kanceláře byly srozumitelné a měly pro klienty skutečnou přidanou hodnotu.

advokát úschova kupní cena nemovitost

Mgr. Jan Zajíček, advokát
zakladatel kanceláře

Jan je zakládajícím partnerem Realitních advokátů. Vede právní oddělení, přičemž je garantem toho, že veškeré kupní smlouvy na nemovitosti i další výstupy zpracovávané naší kanceláří budou po právní i obsahové stránce perfektní.

BLAS-soudy nemovitosti, kupní smlouvy

Mgr. Blanka Schneiderová
advokátka

Blanka je zkušenou advokátkou, jejíž významnou část agendy tvořily vždy kupní smlouvy na domy, byty a pozemky. Blanka umí skvěle jednat s lidmi a pomoci klientům vyřešit i obtížné sporné situace týkající se nemovitostí. V kanceláři je dále odpovědná za vedení klientských případů týkajících se koupě a prodeje bytů, domu či pozemků a zastupování při podpisech smluv.

realitní advokátka Tereza

Mgr. Tereza Maňáková
advokátka

Tereza je specialistkou na kupní smlouvy na nemovitosti i další oblasti realitního práva. Klienti v její péči mají jistotu, že neuzavřou nevědomky nevýhodný obchod nebo smlouvu, kde by na ně číhala nějaká nenápadná nástraha či právnická klička. Osobně se klienti mohou s Terezou potkat hlavně v Brně a okolí.

SAK-koupě, nájmy, prověření

Mgr. Šárka Kulhavá
advokátka

Šárka je zkušenou advokátkou, která je precizní a zároveň schopná přemýšlet nad klientskými případy v souvislostech. Zabývá se kupními smlouvami na nemovitosti, nájemními smlouvami, SVJ či bytovými družstvy. Klienti na ní oceňují i velký “tah na branku”, neboť kauzy pod jejím vedením jsou nejen důkladně zpracované, ale mají i rychlý spád vedoucí ke zdárnému konci.

Dana-Rambouskova

Ing. Dana Rambousková
office manager

Dana je pravou rukou právníků při administrativě klientských případů. Stará se, aby u nás v kanceláři vše běželo jako po drátku. Pomáhá nám zajistit bezpečné a rychlé transakce u advokátních úschov peněz a listin u kupních smluv na nemovitosti. Stará se i o fakturaci a další klientské záležitosti.

Název

KAW-ověřování podpisů

Klára Kawuloková
asistentka

Klára je naší oporou v administrativní oblasti. Pomáhá nám  s přípravami na podpis smluv, ale i s dalšími činnostmi včetně plnění našich povinností v souvislosti s prováděním bezpečných advokátních úschov kupní ceny při uzavírání kupních smluv na byty, domy či pozemky.

Název

ALIC-koupě nemovitosti

Mgr. Alice Císařová
právnička

Alice je naprosto precizní právničkou s velkým smyslem pro detail, což umí skvěle uplatnit především při práci na kupních smlouvách na nemovitosti a úschovách. Díky tomu je na její dokumenty opravdu spoleh.