« Zpět na seznam slovíček

Běžná záležitost je výraz používaný v právní terminologii při správě majetku. V některých situacích je potřeba rozlišit, zda se jedná o běžnou záležitost při nakládání s majetkem nebo, zda jde již o záležitost „neběžnou“. Takové situace jsou zejména tyto:

  • běžná záležitost při nakládání s majetkem nezletilého dítěte,
  • běžná záležitost při nakládání s majetkem ve společném jmění manželů (dále jen „SJM“).

V prvním případě si právní jednání přesahující rámec běžné záležitosti při nakládání s majetkem nezletilého dítěte vyžaduje souhlas soudu.

Druhý případ, problematika SJM, například při uzavření kupní smlouvy na nemovitost, stejně jako při jakémkoliv jiném nakládání s majetkem ve společném jmění, které není zcela běžnou záležitostí, je vyžadováno právního jednání obou manželů. Jinými slovy musí oba manželé připojit svůj podpis pod kupní smlouvu na byt, dům či pozemek. V opačném případě by se mohl druhý z manželů domáhat vyslovení neplatnosti smlouvy. Můžeme se setkat také s pojmy označující běžnou záležitost a to „obvyklou správu“ nebo „obvyklé hospodaření“. Běžnou záležitostí, kdy nebude potřeba souhlasu druhého manžela, je např. každodenní nákup stravy, nákup ošacení apod.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace