« Zpět na seznam slovíček

S ohledem na charakter bezúplatného převodu se jedná vlastně o darování.  Převést družstevní podíl je možné pouze na osobu, která se dle zákona nebo stanov může stát členem družstva (někdy bytová družstva z těchto převodů vylučují například právnické osoby). Právní účinky převodu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu. K převodu nájmu družstevního bytu na nabyvatele družstevního podílu dochází společně s převodem družstevního podílu.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace