« Zpět na seznam slovíček

Má-li se stát zástavou nemovitost, k níž má zástavnímu dlužníku vzniknout zástavní právo teprve v budoucnu, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem, tedy v okamžiku, kdy se dlužník stane majitelem předmětné nemovitosti.

Budoucí zástavní právo se zapíše vkladem do katastru nemovitostí.

Pokud dojde k výkonu zástavního práva při více zástavních věřitelích a k nemovitosti, která se má stát zástavou, ještě nevzniklo vlastnické právo dlužníka, stanoví se pořadí zástavních práv zapsaných do katastru nemovitostí podle pořadí, v němž byly návrhy na provedení zápisu podány.

K využívání budoucího zástavního práva v realitní praxi příliš nedochází. Může však být praktickým řešením v situaci, kdy prodávající není ochoten zřídit k převáděné nemovitosti zástavní právo ve prospěch banky kupujícího za účelem poskytnutí úvěru ke koupi této nemovitosti. Kupující může v takovém případě bance navrhnout zřízení budoucího zástavního práva k převáděné nemovitosti, ovšem opět potřebuje i souhlas prodávajícího (dosavadního vlastníka nemovitosti), nicméně zástavní právo začne existovat až okamžikem, kdy se kupující stane vlastníkem nemovitosti. Prodávající by tedy na tuto variantu mohl lépe přistoupit.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace