« Zpět na seznam slovíček

Byt v osobním vlastnictví je byt, který není družstevní. Osobní vlastnictví je běžné vlastnictví a toto spojení je užíváno pouze za účelem odlišení od družstevního bytu. V případě osobního vlastnictví je byt přímo ve vlastnictví určité osoby, která je zapsaná jako vlastník na listu vlastnictví v katastru nemovitostí, kdy v případě bytu družstevního jako vlastník je na listu vlastnictví zapsáno družstvo a konečného uživatele z katastru nemovitostí tak nezjistíme. Osobní vlastnictví je typické tím, že s bytem může jeho vlastník libovolně zacházet – dát ho do nájmu, svévolně jej upravovat, rekonstruovat, kdykoliv jej převést (prodat) a popřípadě jej zastavit atd. Byt v osobním vlastnictví se převádí na základě kupní smlouvy za stanovenou kupní cenu a účinky převodu nastávají zápisem nového vlastníka (kupujícího) do katastru nemovitostí.

 

 

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace