« Zpět na seznam slovíček

Bytová potřeba je pojem, který definuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a souvisí tedy především s možností čerpat finanční prostředky na řešení své bytové potřeby od stavební spořitelny prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření (případně překlenovacího úvěru či meziúvěru) a vyhnout se tak hypotečnímu úvěru.

Bytovými potřebami se rozumí výstavba domu (rodinného i bytového) nebo bytu, stejně tak koupě již stávajícího bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu a koupě stavebního pozemku. Dále zde patří změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt, splacení členského vkladu či úhrada za převod podílu (typicky družstevní byty), rekonstrukce bydlení, vypořádání společného jmění manželů a některé další případy.

Také platí, že bytová potřeba se musí nacházet v České republice.

Téměř totožnou definici bytové potřeby obsahuje i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který řeší možnost odečíst si od základu daně částku ve výši úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů, kdy nutnou podmínkou je financování bytových potřeb.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace