« Zpět na seznam slovíček

Český úřad zeměměřický a katastrální je ústředním orgánem státní správy se sídlem v Praze. V čele úřadu stojí předseda jmenovaný vládou České republiky. Pod ČÚZK spadá mimo jiné 14 katastrálních úřadů a 94 katastrálních pracovišť. Do působnosti ČÚZK patří i správa centrální databáze katastru nemovitostí České republiky. Na stránkách ČÚZK https://www.cuzk.cz/ lze využít aplikaci nahlížení do KN a dálkový přístup do KN, dále zde ČÚZK poskytuje formuláře pro podání na katastr, a to i ve formě interaktivní aplikace k vytvoření návrhu na vklad, která nabízí celou řadu automatizovaných kroků a kontrol.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace