« Zpět na seznam slovíček

Číslo orientační slouží k usnadnění orientace zejména ve větších městech a je uváděno vedle čísla popisného resp. evidenčního u jednotlivých budov. Záleží na rozhodnutí obce, zda budovy označí také číslem orientačním. Domovní číslo (úřednický termín) pak ve svém souhrnu označuje společný termín pro popisné i evidenční číslo, nikoliv však pro orientační číslo.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace