« Zpět na seznam slovíček

Každý člen družstva je povinen se podílet na základním kapitálu družstva prostřednictvím základního členského vkladu.  Výše základního členského vkladu musí být stanovena pro všechny členy stejně. Základní členský vklad spolu s dalšími členskými vklady představuje členský vklad. Základní kapitál družstva je tvořen všemi členskými vklady.

Po dobu členství není možné, aby došlo k navrácení základního členského vkladu nebo k navrácení jeho části. Jedinou výjimkou je situace, kdy dochází ke snížení základního členského vkladu. V případě, že tak určí stanovy, je možné, aby došlo ke zvýšení základního členského vkladu. O zvýšení základního členského vkladu rozhoduje členská schůze.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace