« Zpět na seznam slovíček

Fyzická osoba (člověk) je pojem, který odlišuje člověka od jiných právních subjektů s právní subjektivitou (např. od právnické osoby). Fyzická osoba má přirozeně právní osobnost od početí až do smrti (právní subjektivitu), což je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.

Zároveň zletilostí získává fyzická osoba svéprávnost, což je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem. Svéprávnost mohou mít i:

– fyzické osoby, které dosáhli věku 16 let věku a uzavřeli s povolením soudu manželství

– fyzické osoby, kterým byla svéprávnost přiznána soudem.

Svéprávnosti se nedá vzdát a nelze ji fyzickou osobu zcela zbavit. Může však být omezena (soudem).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace