« Zpět na seznam slovíček

Jedná se o daň z úplatného (netýká se tedy darování a dědění) převodu nemovitosti. Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy kupující, jelikož on je subjektem, který nabývá nemovitost do svého vlastnictví. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4% ze základu daně, který odpovídá ceně nemovitosti. Hodnota (cena) nemovitosti je určena podle kupní ceny nebo podle směrné hodnoty (viz. pojem směrná hodnota) a lze ji také určit znaleckým posudkem. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce ode dne nabytí vlastnického práva k nemovité věci, ze které se daň platí.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace