« Zpět na seznam slovíček

V případě I. a II. skupiny je darování osvobozeno od platby daně z příjmů (tato daň nahradila dřívější darovací daň).

Do I. skupiny paří: děti, rodiče, prarodiče, manželé

Do II. Skupiny patří: sourozenci, neteře a synovci, strýcové a tedy, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace