« Zpět na seznam slovíček

V případě darování garáže musíte ve smlouvě darovací označit parcelu, na které garáž stojí a dále budovu na této parcele. Na darovací smlouvě musí být podpisy úředně ověřeny. Následně, 1 vyhotovení darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy je určena pro katastr nemovitostí. Katastru nemovitostí je nutno předložit ještě návrh na vklad. Platba daně z příjmů, příp. osvobození od této platby, je odvislé mimo jiné od toho, zda je mezi dárcem a obdarovaným příbuzenský vztah.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace