« Zpět na seznam slovíček

Dodatek k rezervační smlouvě představuje změnu v obsahu rezervační smlouvy. Strany (zpravidla je to kupující, prodávající a realitní kancelář) rezervační smlouvy se dohodnou, že se obsah této smlouvy mění nebo doplňuje, aniž by původní smlouva zanikla a musela tak být uzavřena nová. Výše uvedené se projevuje ve skutečnosti, že dodatkem nedotčené části rezervační smlouvy zůstanou nadále v platnosti a účinnosti. V praxi se často prodlužuje platnost rezervační smlouvy z důvodů časových.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace