« Zpět na seznam slovíček

Domácnost je trvalé soužití dvou nebo více osob ve spotřebním společenství, v němž jednotliví členové přispívají podle svých schopností a možností k úhradě nákladů i k obstarávání společných potřeb. Rozlišujeme právní instituty společná domácnost a rodinná domácnost. Rodinnou domácnost zavádí nový občanský zákoník. Rodinnou domácnost tvoří manželé (příp. další osoby) a jejich společné rozhodnutí trvale společně bydlet a hospodařit. Existence rodinné domácnosti je pojmově spojena s existencí manželství, partneři rodinnou domácnost ve smyslu ustanovení nového občanského zákoníku netvoří. Rodinná domácnost však může mít i další členy, zejména se bude jednat o spolužijící nezletilé děti, které jsou do rodinné domácnosti výslovně zahrnuty zákonem. Pouhý vznik manželství nebo společné bydlení rodinnou domácnost nezakládá, musí se jednat jednak o skutečné soužití trvalého charakteru. Současně je potřeba rovněž společného hospodaření. Tím se nemyslí jen společné uhrazování nákladů, neboť to přichází v úvahu i u jiných osob, které domácnost netvoří (např. u osob spolubydlících, kteří sdílí některé náklady). Existenci společného je tam, kde členové domácnosti společně hospodaří se svými příjmy, nejsou přesně oddělovány finanční prostředky a nerozlišuje se, které věci v domácnosti smějí členové domácnosti užívat. .

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace