« Zpět na seznam slovíček

Dražební vyhláška je dokument obsahující usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání. Veřejnost se v dražební vyhlášce dozví především místo a čas konání dražby, dále označení věcí, které se budou dražit a další náležitosti dle zákona č. 6/2000 Sb., o veřejných dražbách. U nemovitostí může být kromě popisu stavu nemovitosti vyhlášen i datum a čas konání prohlídky, které se zájemci mohou zúčastnit.

Zveřejňuje se nejméně 15 dnů před zahájením dražby, a to způsobem obvyklým v daném místě a zároveň na Portálu dražeb (https://www.portaldrazeb.cz/drazby/pripravovane) a v Centrální evidenci exekucí (https://www.ceecr.cz/). 

Doručována je kromě dlužníka i dalším subjektům, v případě dražby nemovitostí také na katastrální úřad. Dražební vyhláška obsahuje také upozornění pro dražební věřitele, že mohou u dražebníka písemně přihlásit stanoveným způsobem své pohledávky, a to až do zahájení dražby. Počet přihlášených věřitelů a přihlášených pohledávek tedy v okamžiku vydání dražební vyhlášky zdaleka nemusí být konečný.

Účelem zveřejnění dražební vyhlášky je mimo jiné dosažení co nejvyššího počtu účastníků dražby a v návaznosti na to co nejvyššího výtěžku.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace