« Zpět na seznam slovíček

Družstevní byt je byt ve vlastnictví bytového družstva, jehož člen (vlastník družstevního podílu) je oprávněn byt užívat.  Znamená to tedy, že družstevní byt fakticky nenáleží do vlastnictví kupujícího, ale bytového družstva, a právě jemu svědčí vlastnické právo. Uživatel bytu vlastní v příslušném družstvu družstevní podíl, se kterým v zásadě bývá spojeno právo nájmu družstevního bytu.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace