« Zpět na seznam slovíček

EET neboli Elektronická evidence tržeb je elektronický způsob evidence všech uskutečněných tržeb daného obchodníka. Informace o tržbách jsou datovou zprávou prostřednictvím internetového připojení okamžitě zasílány na server správce daně, a po vygenerování unikátního kódu je tento kód vytisknut na účtence předávané koncovému zákazníkovi. Malí podnikatelé fungující v tzv. zjednodušeném režimu účtenky vypisují ručně a mají povinnost je zaevidovat do systému správce daně do pěti dnů. 

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající vždy povinen vystavit kupujícímu účtenku. Tato povinnost podléhá kontrole Finanční správy a Celní správy, tedy kontroloři mohou provést tzv. kontrolní nákup u daného obchodníka. Při porušení povinností vyplývajících z výše uvedeného zákona může být obchodníkovi uložena pokuta až 500.000,- Kč, ovšem v praxi udělují kontroloři pokuty spíše v řádech tisíci korun, pokud se jedná o dílčí porušení, nikoliv o celkovou ignoraci EET systému.

Evidují se všechny platby přijaté v hotovosti či placené prostřednictvím elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů, stravenek apod. (tedy prostřednictvím předem “nabitých” poukazů). Platby prostřednictvím platebních karet či převodem z účtu na účet se v EET neevidují. 

EET bylo v ČR postupně zaváděno od roku 2016, přičemž k zavedení tzv. třetí a čtvrté vlny dosud nedošlo. Původní termín byl odložen Ústavním soudem na květen 2020, ale vlivem pandemie koronaviru je termín odložen na neurčito. Účelem EET má být omezení krácení daní.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace