« Zpět na seznam slovíček

Hranice pozemku stanovují kde končí jeden pozemek a začíná pozemek souseda. Přesné určení hranice v terénu může být předmětem sporu mezi vlastníky sousedních pozemků například při stavbě oplocení. K potřebě vytyčit hranice pozemku může dojít také za účelem zpřesnění výměry pozemků, nebo za účelem vytyčení nové hranice (nového pozemku). 

V takovém případě je potřeba přizvat geodeta (úředně oprávněného zeměměřického inženýra), který dokáže dle katastrální mapy promítnout hranice pozemků do terénu.

Hranice pozemku jsou dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), vytyčovány zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.

Vlastníci dotčených pozemků musí být vždy seznámeni s výsledky vytyčení, které jsou zaznamenány v geometrickém plánu, dle nějž bude v katastru zapsána změna.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace