« Zpět na seznam slovíček

Dle § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se za imise považuje vše, co působí, že odpad (vypouštění splašků), voda (vypouštění vody), kouř (popel), prach, plyn, pach (zápach ze žumpy), světlo, stín, hluk (psí štěkot), otřesy a jiné podobné účinky (obtěžování včelami, holuby atd.) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Nepřímé imise jsou pak podmnožina imisí, kdy zdroj nepřímé imise a její následky se projevují především na jedné nemovitosti (na pozemku vlastníka), a na ostatní nemovitosti se šíří pouze v určité míře. Pokud tato míra nepřekračuje míru přiměřenou poměrům a společensky únosnou hranici danou dobrými mravy, vlastníkovi sousedního pozemku se ochrana neposkytuje. Jedná se o běžné imise, které jsou sousedi povinni snášet. 

Druhou variantou jsou imise přímé, které jsou zakázány vždy.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace