« Zpět na seznam slovíček

Je stav neschopnosti dostát svým peněžitým závazkům včas (ke dni splatnosti) a v plném rozsahu, tzv. platební neschopnost neboli úpadek dlužníka. 

Zákon stanoví, že v úpadku je dlužník za situace, kdy má více věřitelů, peněžité závazky po splatnosti více než 30 dnů a tyto závazky není schopen plnit. 

Do úpadku se podnikatel nebo fyzická osoba, tedy dlužník dostane i tehdy, je-li předlužen. Předlužení je situace, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace