« Zpět na seznam slovíček

Inter partes znamená, že něco působí jen mezi stranami, například při uzavírání smluv to znamená, že práva a povinnosti vznikají pouze mezi smluvními stranami. Když uzavřeme kupní smlouvu, tak vše co je v ní uvedené, platí pouze pro ty subjekty (strany smlouvy), které jsou v ní označené, ostatních osob se nijak nedotkne.  Toto pravidlo platí i u soudních rozhodnutí, které zavazuje pouze strany sporu, žádné další osoby.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace