« Zpět na seznam slovíček

Judikát je rozhodnutí soudu, které je v právní moci. Nejvýznamnější judikáty se zveřejňují ve sbírkách rozhodnutí příslušných soudů (např. v ČR Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek). Judikát je vždy jedno konkrétní rozhodnutí, soubor takových rozhodnutí se potom nazývá judikatura

Rozhodnutí (judikáty) obecně nejsou závazné, avšak jednotlivé judikáty Nejvyššího soudu ČR jsou závazné pro rozhodnutí v konkrétní věci. Neformálně z nich však často soudy a případně další orgány vycházejí, jelikož respektují autoritu Nejvyššího soudu, jakož i pro přesvědčivost výkladu sporných otázek. Nejvyšší soud svými rozhodnutími do určité míry avizuje, jakým způsobem bude s největší pravděpodobností rozhodovat v obdobných věcech, pokud se jimi např. na základě mimořádných opravných prostředků, bude v budoucnosti zabývat.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace