« Zpět na seznam slovíček

Katastrální operát je v podstatě veškerý obsah katastru, který je uspořádán podle katastrálních území. Katastrální operát tvoří soubor geodetických informací (katastrální mapa a její číselné vyjádření), soubor popisných informací (údaje o katastrálním území, o parcele, budově, vodním díle, jednotce, o vlastníku, a pod.), dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví, sbírka listin (rozhodnutí orgánů veřejné moci, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru, úplná znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti, aj.) a protokoly (o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích revize katastru a o záznamech pro další řízení).

Katastrální úřad může bez návrhu rozhodnout o obnově katastrálního operátu, a to zpravidla v rozsahu katastrálního území. Dojde tedy k vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací v elektronické podobě, které se provede novým mapováním (např. došlo k mnoha změnám v území, údaje jsou nepřesné, došlo ke ztrátě, zničení nebo poškození katastrálního operátu), přepracováním souboru geodetických informací, nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav. V důsledku obnovy katastrálního operátu může dojít například ke změnám výměr parcel.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace