« Zpět na seznam slovíček

Pojem katastrální území je vymezeno zákonem o katastru nemovitostí, jako technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. Katastrální území pokrývají celé území státu a v zásadě skladebnou jednotkou obcí, tzn. že jedno nebo více katastrálních území tvoří většinou územní obvod obce.

Katastrální území tvoří územní celek, který je vymezen hranicí v rámci katastru nemovitostí. Katastrální území je zároveň evidenční jednotkou pro číslování parcel a je dáno výčtem jednotlivých pozemků na území příslušné obce a teoreticky by příslušnou obec měly beze zbytku vykrývat.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace