« Zpět na seznam slovíček

Kmenové akcie, neboli jednodušeji řečeno akcie základní, představují nejběžnější typ vydávaných akcií. Jedná se o akcie, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva, tj. jsou bez jakéhokoliv zvýhodnění.

Akcionářům dávají právo podílet se na zisku (tzv. právo na dividendu), právo na účast na valné hromadě, právo hlasovat, dávají právo obdržet vysvětlení jednání valné hromady; dále právo uplatňovat návrhy či protinávrhy a právo na podíl na likvidačním zůstatku.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace