« Zpět na seznam slovíček

Jde způsob zániku vlastnického práva, respektive nucené odnětí majetku bez náhrady do vlastnictví státu. Ke konfiskaci dochází  buď přímo ze zákona s možností deklaratorního rozhodnutí správního orgánu, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, zpravidla soudu. V dnešní podobě můžeme konfiskaci vidět v podobě zabavení majetku získaného zločinným způsobem, resp. trestněprávním jednáním. Jde například o zabrání či propadnutí věci nebo majetku na základě rozhodnutí soudu v souladu s Ústavou ČR a dalším souvisejícími zákony. (Určuje soud v souladu s ústavou a zákony).

více viz Konfiskát

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace