« Zpět na seznam slovíček

Zápis, jenž působí vznik, změnu nebo zánik jistého práva nebo povinnosti. Příkladem může být vznik vlastnického práva k nemovitosti na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Opakem konstitutivního zápisu je zápis deklaratorní.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace