« Zpět na seznam slovíček

Při autorizované konverzi kupní smlouvy podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, dochází k jejímu úplnému převedení z listinné podoby do elektronické. Kromě obyčejného naskenování listiny je k ní připojen i certifikát potvrzující, že elektronická podoba listiny vznikla autorizovanou konverzí, tedy elektronický dokument má stejnou právní sílu jako papírový.

Např. kupní smlouva v listinné podobě je opatřena úředně ověřenými podpisy smluvních stran a následně je konvertována. Úřední ověření podpisů tedy platí i na této elektronické verzi kupní smlouvy a smlouva může být v této podobě přiložena k návrhu na vklad a odeslána datovou schránkou na katastrální úřad.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace