« Zpět na seznam slovíček

Likvidační podstatu tvoří veškerý majetek zrušené společnosti, potřebný k uspokojení peněžitých dluhů společnosti, které zbývá uspokojit. Jakmile společnost vstoupí do likvidace, musí likvidátor zjistit, co je třeba vypořádat a po uspokojení všech pohledávek věřitelů může vydat konečnou zprávu likvidátora a jestliže majetek společnosti zůstal na bázi aktiv, vyhotoví také návrh na použití likvidačního zůstatku.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace