« Zpět na seznam slovíček

Může se stát, že se na pozemku nachází ložisko vyhrazeného nerostu a proto je potřeba vědět, jaký právní režim se na tato ložiska vztahuje. Ložiska vyhrazených nerostů, jejichž taxativní výčet uvádí zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve svém §3, totiž nejsou součástí pozemku a jsou vždy ve vlastnictví státu bez ohledu na to, kdo je vlastníkem pozemku.

Výhradní ložiska mohou oprávněně využívat (dobývat) pouze organizace, jimž byl stanoven dobývací prostor a následně si mohou vyhrazené nerosty přivlastňovat, což je považováno za originární (původní) nabytí movité věci. Samotné ložisko zůstává vlastnictvím státu.

Evidenci zásob výhradních ložisek vede Ministerstvo životního prostředí. Nejedná se o všem o veřejný seznam (nahlížení je povoleno pouze v odůvodněných případech).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace