« Zpět na seznam slovíček

Jedná se o postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (strana konfliktu) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Dobrovolnost mediace zaručuje stranám, že i když mediaci využijí, neztrácí možnost uplatnit svůj nárok u soudu. Strany si mediaci volí svobodně a dobrovolně a svůj úmysl dávají najevo právě prostřednictvím mediační doložky.

V dnešní době je mediace využívaná u zahájených soudních sporů, kdy předseda senátu nařídí tzv. první setkání s mediátorem, a pokusí e tímto způsobem narovnat probíhající soudní spor. Je to velice přínosné, neboť strany se mohou dohodnout mimo soudní síň a mohou tak ušetřit nemalé finanční prostředky, které by vynaložila neúspěšná strana, jako náklady řízení strany druhé.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace