« Zpět na seznam slovíček

Nahlížení do katastru nemovitostí je aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního dostupná na https://nahlizenidokn.cuzk.cz/, jejímž prostřednictvím lze získávat informace o nemovitostech, jejich vlastnících, či o stavu řízení probíhajících na katastrálních pracovištích. Nahlížení do KN je volně přístupné a bezplatné. Za oficiální výpis z katastru nemovitostí a další výstupy se však platí, a to v sekci “nákup” prostřednictvím platebního portálu.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace