« Zpět na seznam slovíček

Povinnost škůdce spočívající v nahrazení způsobené škody poškozenému. Formami náhrady škody jsou uvedení věci do původního stavu a náhrada v penězích. Předpoklady pro vznik povinnosti nahradit škodu jsou spáchání deliktu, vznik škody, příčinná souvislost mezi deliktem a škodou.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace