« Zpět na seznam slovíček

O nemovitostech v exekuci hovoříme v případech, kdy je proti vlastníkovi nemovité věci vedeno exekuční řízení způsobem, který postihuje jeho možnost nakládat s danou nemovitou věcí (tedy například ji prodat). Nejčastějším řešením této situace je prodej nemovitosti v dražbě. Za splnění jistých podmínek (především pak souhlasu oprávněného v exekučním řízení) lze realizovat také prodej nemovitosti mimo dražbu.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace