« Zpět na seznam slovíček

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., který je základním a komplexním soukromoprávním předpisem. Občanský zákoník obsahuje obecnou část (předmět úpravy, základní zásady, postavení osob, věci, právní skutečnosti), rodinné právo, věcná práva, dědické právo, závazkové právo a ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

Někdy se též označuje jako Nový občanský zákoník (NOZ). Jeho účinnost nastala dne 1.1.2014, kdy nahradil předchozí (starý) občanský zákoník z roku 1964.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace