« Zpět na seznam slovíček

Odhadcem je zpravidla podnikatel, který má živnostenské oprávnění pro oceňování majetku. Může jít ale také například o zaměstnance banky, jenž splňuje podmínku odbornosti pro výkon této činnosti. Úkolem odhadce je zpracovat odhad tržní ceny. Nejčastěji se tak děje před prodejem nemovitosti nebo před vyřízením hypotéky, aby banka zjistila tržní hodnotu případné zástavy. Odhadce nelze zaměňovat za znalce, stejně jako odhad tržní ceny za znalecký posudek.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace