« Zpět na seznam slovíček

V případě čerpání hypotečního úvěru je možné provést odpočet úroků z daňového základu dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to až do limitu 300.000,- Kč. Tento limit však platí pouze pro zaplacené úroky plynoucí z úvěrů uzavřených před 1. lednem 2021, a to po celou dobu placení úvěru (ačkoliv k němu fakticky bude docházet i po 1. lednu 2021). Totožný limit zůstane zachován i pro úroky plynoucí z úvěrů, kterými jsou nebo budou refinancovány úvěry poskytnuté před 1. lednem 2021.

Na úroky ze smluv o úvěrech, které budou uzavřené po 1. lednu 2021, budou moci poplatníci uplatnit odpočet úroků z daňového základu již pouze do poloviny současného limitu, tedy pouze do maximální výše 150.000,- Kč.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace