« Zpět na seznam slovíček

Obecně platí, že při odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od samého počátku a strany mají povinnost si vrátit vzájemná plnění. Při aplikaci na kupní smlouvu při koupi nemovitosti tedy jedna strana vrací peníze a druhá nemovitost.

Ze zákona platí, že poruší-li jedna smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je přitom takové porušení povinnosti, o němž strana, která smlouvu porušila, věděla už při uzavírání smlouvy nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Dále existuje možnost dohodnout se i v kupní smlouvě na tom, že v konkrétní situaci je možné od smlouvy odstoupit. Často tedy v kupních smlouvách na nemovitost takovou možnost najdeme například při neuhrazení kupní ceny v určité lhůtě, nebo pokud by strana prodávající odmítla uzavřít smlouvu o zřízení zástavního práva k předmětu převodu, jde-li o financování koupě s využitím hypotečního úvěru.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace