« Zpět na seznam slovíček

Omezení dispozice znamená omezení vlastníka ve výkonu jeho vlastnického práva v tom směru, že nemůže libovolně převádět nebo zatěžovat nemovitost, jde tedy o zákaz zcizení a zatížení. Zcizení nebo zatížení je pak typicky podmíněno souhlasem oprávněné osoby – banky, či jiného věřitele.

Zákazem zcizení rozumíme zákaz převést vlastnické právo a to jak úplatně (prodej), tak bezúplatně (darování).

Zákazem zatížení rozumíme zákaz zatížení nemovitosti zejména zástavním právem, věcným břemenem apod.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace