« Zpět na seznam slovíček

Definice pojmu osobní údaj je důležitá především vzhledem k regulaci ochrany osobních údajů (GDPR), aby si správci osobních údajů a jejich zpracovatelé byli vědomi toho, které údaje je potřeba v souladu s GDPR chránit. 

Obecně platí, že osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Jako příklady lze uvést jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, IP adresu, fotografii osoby, e-mailovou adresu (nespadají sem firemní adresy info@firma.cz) či telefonní číslo. Spadají sem například i lokační údaje, které zpracovávají typicky aplikace v mobilním telefonu jako údaj o poloze mobilního telefonu. 

Zvláštní kategorii osobní údajů tvoří tzv. citlivé osobní údaje, kam spadají genetické údaje (např. analýza biologického vzorku), biometrické údaje (např. otisk prstu) a osobní údaje dětí.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace