« Zpět na seznam slovíček

Písemná forma je přísnější forma právního jednání, kterou může vyžadovat buď zákon a nebo ujednání samotných smluvních stran. Písemná forma vyžaduje dvě náležitosti, a to písemnost, tzn. že všechny podstatné náležitosti jednání (typicky smlouvy) jsou zachyceny v písemném textu, a podpis jednající osoby.

Ze zákona je vyžadována písemná forma například u koupě nemovitosti nebo nájmu bytu.

Písemná forma je zachována také u právního jednání učiněného elektronicky (typicky e-mail, datová schránka apod.), pokud umožní zachycení obsahu právního jednání a určení jednající osoby – elektronický podpis.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace