« Zpět na seznam slovíček

U zástavního práva k nemovité věci se jeho pořadí eviduje v katastru nemovitostí na listu vlastnictví zastavené nemovitosti v části C, kde je uvedeno datum, hodina a minuta.

Výjimku tvoří zástavní právo k rozestavěné budově a k nemovitosti, která je součástí zastaveného závodu. V těchto případech vzniká zástavní právo okamžikem zápisu zástavního práva do rejstříku zástav. Přibyla-li k již zastavenému závodu další nemovitost, eviduje se u ní jako údaj o pořadí zástavního práva doba vzniku vlastnického práva k této nemovitosti.

U budoucího zástavního práva vznikne zástavní právo okamžikem nabytím vlastnického práva k nemovitosti zástavním dlužníkem.

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace