« Zpět na seznam slovíček

Druh právní skutečnosti. Nastává objektivně, tedy nezávisle na vůli osob. Je v souladu s právem, a tudíž nejde o protiprávní stav. Se vznikem právní události bývá spojen vznik, změna nebo zánik jistého práva či povinnosti. Příkladem může být narození a smrt člověka, s nimiž zákon spojuje vznik a zánik právní osobnosti, nebo dosažení jistého věku (např. plná svéprávnost je vázána na dosažení 18. roku věku).

« Zpět na seznam slovíček
Rychlá online konzultace